Plesk Licenses

Plesk for Dedicated Server

Plesk license for Dedicated Server.

- Plesk Obsidian 18.x.
- Plesk Onyx 17.x.
- Plesk 12.x.
- Parallels Plesk Panel 11.x

Plesk for VPS

Plesk license for Virtual Server (VPS / Cloud).

- Plesk Obsidian 18.x.
- Plesk Onyx 17.x.
- Plesk 12.x.
- Parallels Plesk Panel 11.x